Ponuka pre firmy

Firmám ponúkame nasledovné možnosti:
Hodiny individuálne alebo skupinové, v priestoroch jazykovej školy alebo v priestoroch firmy.
Rozsah kurzu a počet objednaných vyučovacích hodín určí objednávateľ.

 

počet osôb / miesto dĺžka hodiny 60´ dĺžka hodiny 80´
1 – 2 / v jaz. škole 24 € 28 €
3 – 6 / v jaz. škole 32 € 38 €
1 – 2 / vo firme 32 € 38 €
3 – 6 / vo firme 40 € 48 €
 Študijný poplatok sa uhrádza v mesačných intervaloch na základe faktúry.