Ponuka pre firmy

Firmám ponúkame nasledovné možnosti:
Hodiny individuálne alebo skupinové, v priestoroch jazykovej školy alebo v priestoroch firmy.
Rozsah kurzu a počet objednaných vyučovacích hodín určí objednávateľ.

 

počet osôb / miesto dĺžka hodiny 60´ dĺžka hodiny 80´
1 – 2 / v jaz. škole 20 € 26 €
3 – 6 / v jaz. škole 26 € 34 €
1 – 2 / vo firme 24 € 30 €
3 – 6 / vo firme 30 € 38 €
 Študijný poplatok sa uhrádza v mesačných intervaloch na základe faktúry.

Firmám mimo Šamorína prirátame cestovné podľa vzdialenosti.