Ponuka pre MŠ a ZŠ

Od roku 2012 ponúkame spoluprácu vo výučbe cudzích jazykov lokálnym materským školám. Vychádzajúc z pozitívnych skúseností, od školského roku 2016/2017 sme rozšírili našu ponuku aj pre 0-2 ročníky ZŠ.
Naše lektorky navštívia dané inštitúcie raz alebo dvakrát týždenne a hravým spôsobom, uprednostňujúc komunikačné metódy vedú deti k spoznaniu cudzích jazykov.
Počet detí v skupine je minimálne 6, maximálne 12.

Ceny:

 

dĺžka hodiny hodiny v týždni cena / osoba
30´ 1 – 2 2,00 €
40´ 1 3,00 €

 

MŠ a ZŠ, ako sprostredkovateľ získa 10% z mesačného študijného poplatku.
Príklad zmluvy o sprostredkovaní si stiahnite tu:

zmluva o sprostredkovaní- príklad