Jazykové kurzy

Vnútorný poriadok
V školskom roku 2018/2019 máme v ponuke nasledovné jazyky:
anglický,  nemecký,  taliansky,  francúzsky, španielsky,  ruský,  maďarský  a  slovenský

banner-2KJ-1024x3621-e1368969898652-300x276

Typy kurzov a ich ceny

 

Skupinové kurzy

 

Hodiny sa konajú dvakrát týždenne, 30 hodín za semester.

Skupiny sa otvárajú s minimálnym počtom 4 a maximálnym počtom 8 osôb.

 

 vek  dĺžka výučby  hodiny v týždni  cena /semester  cena/ hodina
 5 – 10  40´  2  120 €  4,00 €
 11 – 16  60´  2  180 €  6,00 €
 17 – 99  80´  2  240 €  8,00 €

zsinór

 

Konverzačné kurzy

 

Hodiny sa konajú raz týždenne, 15 hodín za semester.

Skupiny sa otvárajú s minimálnym počtom 3 a maximálnym počtom 6 osôb.

 

vek dĺžka výučby hodiny v týždni cena /semester cena/ hodina
17 – 99 80´ 1 150 € 10 €

 

 

emberke ceruzaval

Individuálne kurzy

 

Dĺžka a frekvencia hodín podľa dohody. (Poznámka: Pondelok až štvrtok od 16:00 do 19:00 majú prednosť skupinové kurzy.)

Predplatené hodiny treba využiť do 3 mesiacov.

 

vek dĺžka výučby predplatené hodiny cena cena/ hodina
5 – 10 40´ 10 140 € 14 €
11 – 99 60´ 10 200 € 20 €
11 – 99 80´ 10 260 € 26 €

 

Vnútorný poriadok