Jazykové kurzy

Vnútorný poriadok
V školskom roku 2020/2021 máme v ponuke nasledovné jazyky:
anglický,  nemecký,  taliansky,  francúzsky, španielsky,  ruský,  maďarský  a  slovenský

banner-2KJ-1024x3621-e1368969898652-300x276

Ceny vyučovacích hodín:

Cena závisí od dĺžky vyučovacej hodiny a počtu klientov  v skupine.

 

Cena hodiny v prípade 2 vyučovacích hodín týždenne (30 hodín za semester):
 dĺžka vyuč.hod. 1 osoba 2 osoby  3 osoby  4- 6 osôb
40´  20,00€  10,00€  6,00€  4,00€
60´ 24,00€  12,00€  8,00€  6,00€
 80´ 28,00€  14,00€  10,00€  8,00 €

Skupiny sa otvárajú s maximálnym počtom 6 osôb.

 

zsinór

Cena hodiny v prípade 1 vyučovacej hodiny týždenne (15 hodín za semester):
 dĺžka vyuč.hod. 1 osoba 2 osoby  3- 6 osôb
40´  20,00€  10,00€  6,00€
60´ 24,00€  12,00€  8,00€
 80´ 28,00€  14,00€  10,00€

Skupiny sa otvárajú s maximálnym počtom 6 osôb.

emberke ceruzaval

 

Vnútorný poriadok