Všetky príspevky admin

Kurzy pre najmenších

Ponúkame dva jazyky pre najmenších, anglický a nemecký. Kurzy môžu navštevovať deti už od piatich rokov. Hodiny sú 40 minútové, hravé, v uvoľnenej atmosfére. Dôraz kladieme na komunikáciu, deti sa učia živý, funkčný jazyk.

Zápis na rok 2018/19

Semester v ďalšom školskom roku sa začína 17. septembra 2018 a končí 18. januára 2019.

Zapísať sa dá elektronicky alebo osobne.

Elektronicky sa môžete prihlásiť počas celého leta.  E-prihlášku nájdete na stránke školy.  Táto prihláška je nezáväzná.

Osobne sa môžete prihlásiť počas stránkových hodín alebo 3. septembra 2018 od 10:00 do 16:00.