Vítame Vás na stránkach jazykovej školy Linguania!

Naša jazyková škola ponúka svoje služby záujemcom o cudzie jazyky už vyše desať rokov. V priebehu rokov sa naša ponuka výučby cudzích jazykov stále rozširuje. V súčasnosti ponúkame nasledovné cudzie jazyky:
engl. vlajka anglický jazyk  geman. vlajka nemecký jazyk  italy vlajka taliansky jazyk  franc. vlajka francúzsky jazyk span. vlajka španielsky jazyk  rus. vlajka5ruský jazyk hung. vlajkamaďarský jazyk     slov. vlajka 4 slovenský jazyk

Tešíme sa na stretnutie s Vami

priamo v priestoroch jazykovej školy Linguania

na Hlavnej ulici v Šamoríne!

facebook