Vítame Vás na stránkach jazykovej školy Linguania!

Naša jazyková škola ponúka svoje služby záujemcom o cudzie jazyky už vyše pätnásť rokov. V priebehu rokov sa naša ponuka výučby cudzích jazykov stále rozširuje. V súčasnosti ponúkame nasledovné jazyky:

anglický jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk, maďarský jazyk a slovenský jazyk ako cudzí jazyk

Tešíme sa na stretnutie s Vami

priamo v priestoroch jazykovej školy Linguania

na Hlavnej ulici v Šamoríne!